Området

Samfällighetsföreningen Spoven omfattar området som begränsas av Ljungvägen - Sandhemsvägen - Stamkullevägen.

Fastigheterna inom föreningen byggdes i tre olika etapper i mitten av sjuttiotalet.

Etapp 1, Storspoven 1 – 89, byggdes först. De flesta husen inom området målades med gul färg och kallas därför fortfarande ’gula området’ trots att många hus idag har en annan färg.

Etapp 2, Storspoven 90 – 150, byggdes därefter. Inom det här området var de flesta husen målade med röd färg och därför kom området att kallas ’röda området’.

Sista etappen som byggdes var fastigheterna Småspoven 1 – 50. Dessa fastigheter målades med grön färg och kom därför att kallas för ’gröna området’.

För att hålla en nära kontakt med medlemmarna inom respektive område finns en så kallad "etappchef" utsedd inom varje etapp. Etappcheferna ingår inte i styrelsen men kallas alltid till alla styrelsemöten. Etappchefernas uppgift är att se till föreningens gemensamma egendom inom respektive område underhålls på ett bra sätt och att komma med förslag och idéer om områdets skötsel.

Etappcheferna, tillsammans med styrelsen, svarar för att städdagar organiseras på ett bra sätt.