Gemensamhetslokalen

Regler för uthyrning av gemensamhetslokalen

Läs om ordningsregler för gemensamhetslokalen

Läs Allmänna villkor

Läs Checklista för brandskyddet

Här kan du fylla i avtalet för att hyra lokalen

Kontakta Carina Olsson för att hyra lokalen

Regler vid uthyrning av Samfällighetsföreningen Spovens gemensamhetslokal, Stamkullevägen 311, Trollhättan


PRISER

Depositionsavgift 500:-
Barnkalas: 200:-
Medlemmar: 500:-
Ej medlemmar: 600:-

 Avsikten med depositionsavgiften är att täcka eventuella kostnader för skador som kan ha uppkommit i lokalen under hyrestiden samt att utbetala som skadestånd till medlemmar som bor grannar med lokalen om ordningsreglerna inte har följts.

Depositionsavgiften återfås i samband med att lokalen besiktigas av hyresvärden tillsammans med hyresgästen under förutsättning att lokalen är återställd i samma skick som vid uthyrningstillfället.

Hyrs lokalen för att användas senare än kl 21.00 återfås depositionsavgiften först 3 dagar efter hyrestillfället för att eventuella klagomål från medlemmar som bor grannar med lokalen skall kunna ha beaktats.

Har skador uppkommit på lokalen sker avräkning för kostnaderna för reparationer etc. i första hand mot depositionsavgiften. Överstiger kostnaden för reparation av eventuella skador skall överskjutande belopp omgående betalas in till samfällighetsföreningen.