Övrigt om Föreningen

Städdagar / Skötsel av området

Styrelsen brukar kalla till två gemensamma städdagar per år, en i slutet av april och en i mitten av oktober.

_______


Då städas gemensamma ytor, skogen röjs, lekutrustningarna kontrolleras, linjer på parkeringsplatserna målas mm. Om du ser skador på någon lekutrustning, kontakta din etappchef ( se under kontakter). Gruppansvarig fördelar arbetet (om Du inte kan delta på städdagen - ta kontakt med gruppansvarig och diskutera vad Du kan göra en annan dag). Den arbetsuppgift som hör till din fastighet (uppgifter finns hos gruppansvarig) sköter Du naturligtvis på annan tid än städdagen!

Snöröjning och sandning
Samfällighetsföreningen ansvarar för snöröjning och sandning på de vägar inom området som är avsedda för biltrafik. Även gång- och cykelvägar, som har tillräcklig bredd, snöröjs och sandas via samfällighetsföreningen.

Du är ansvarig för att skotta och sanda de gångvägar och trottoarer som finns i anslutning till din fastighet.

Föreningen tillhandahåller sand för föreningens medlemmar. Sand finns i föreningens förråd som finns på gaveln av vissa av de fristående garagen inom området.

Om du har några frågor kring snöröjningen och sandningen av området skall du i första hand vända dig till respektive områdes gruppchef. Namn, telefonnummer och adress hittar du i föreningens adresslista.

Observera
Styrelsen vädjar till föreningens medlemmar att alltid vända sig till någon representant för föreningen, gruppchef eller styrelsemedlem, om det finns synpunkter på snöröjningen eller sandningen inom området och aldrig direkt till föraren av snöröjningsfordonet eller till entreprenören!
Snöröjningsinfo

Gemensamhetslokal
Föreningens gemensamhetslokal (belägen bakom Träffen) används bland annat till möten och stämmor inom föreningen. Men den kan också användas för födelsedagskalas, gårdsfester, kräftskivor mm.

Ordningsregler Gemensamhetslokal


Parkering / Körning på området
Låt oss hjälpas åt så att farten hålls nere i området. Kör försiktigt själv. Säg till andra som kör för fort! Det är en fråga om säkerheten för våra barn!

Parkering utanför parkeringsplats är inte tillåten. Det är ont om parkeringsplatser, så tänk på att ställa din egen bil på garageuppfart eller i garage så att det blir lediga platser. Och undvik att ställa husvagnar annat än mycket tillfälligt på gemensamma parkeringar.

I övrigt gäller samma regler som för kommunens parkeringsplatser, alltså 24 timmar.Hjälp till!

 För allas trevnad, hjälp till med att hålla området rent och snyggt, släng inte skräp som fimpar, papper m.m. på marken.

 Då det finns många barn i området, ber vi alla att vara försiktiga när man kör vid garagen, parkeringen och inne på området.

 Inga barn får leka på garagetaken eftersom det är gjort av eternit och lätt spricker.

 Låt inte era barn leka på parkerings- och garageområdet. Det finns lekplatser, gräsmattor och en asfalterad plan för t.ex. fotboll.

 Gör din röst hörd, kom till våra möten och var med och påverka. Du kan även vända dig till styrelsen eller till etapp- och gruppansvariga med förslag.
  • Kontakter
  •  Regler för inlämning av motioner till årsstämman hittar du här. Se punk § 14 MOTIONER
  • Föreningens Stadgar