Vad betyder skylten?

Vi försöker skylta så bra det går på våra områden.
Här kommer viktig information om skyltarnas betydelse.

"Gångfartsområde skylt" har satts upp vid alla infarter. Trafiken anvisas att inte köra fortare än vad fotgängare går.
Här är den faktiska betydelsen för skylten:
Gångfartsområde
Inom ett gångfartsområde får fordon framföras men på de gåendes villkor.
Som fotgängare behöver man inte hålla sig i vägkanten eller på särskilda gångbanor.
Högerregeln gäller när två fordons kurser skär varandra även inom gångfartsområdet, men fordonsförare har väjningsplikt mot gående oavsett från vilket håll den gående närmar sig.


Högsta hastighet för fordon (alltså även cykel) är gångfart. (5 – 7 km)

Fordon får bara parkeras på särskilt anordnade parkeringsplatser.

När ett fordon förs ut från ett gångfartsområde in på en annan väg har föraren väjningsplikt mot andra fordon på den vägen.

Det är viktigt ur säkerhetssynpunkt, så eventuella utryckningsfordon inte blir blockerade om någon olycka skulle vara framme.