Grannsamverkan.


Grannsamverkan
Vi arbetar för grannsamverkan: Läs mer här!

Arbetet med att på nytt få igång 'Grannsamverkan' har på styrelsens initiativ startats i området.
 
Intresserad? Kontakta någon i styrelsen.
 
Bor du i 'Etapp 2 - Röda området', d v s har adress Sandhemsvägen, kan du ta kontakt med någon av följande medlemmar som har tagit på sig ansvaret för att försöka få ingång verksamheten inom detta bostadsområde:
 
Kenth Ståhl Sandhemsvägen 126 kenth.stahl@telia.com
Hasse Lagevall Sandhemsvägen 124 hasse.lagervall@telia.com
Jörgen Jörgensen Sandhemsvägen 122
Jörgen Velander Sandhemsvägen 174 jorgen.velander@hotmail.com
Sten Bjerke Sandhemsvägen 184
Torsten Sandgren Sandhemsvägen 166
Willy Martinsson Sandhemsvägen 90