Allmänbelysning inom området .


Allmänbelysning inom föreningens område: 
Samfällighetsföreningen svarar för allmänbelysningen av gång- och körvägar inom området.
Belysningsarmaturen vid respektive fastighets ytterdörr utgör en del av allmänbelysningen.
Tänk på att inte ändra armaturen på ett sådant sätt att allmänbelysningen blir sämre i området.

I de belysningsarmaturer som finns på respektive fastighet är det endast tillåtet att använda lågenergilampor för att hålla föreningens kostnad för elförbrukning nere.
Fastighetsägaren svarar för byte av lampa när den är förbrukad.

Nya lampor finns att hämta hos respektive etappchef .
Observera:
Det är inte tillåtet att koppla in ytterligare belysningsarmaturer på föreningens nät för allmänbelysning utan styrelsen godkännande.