Kontakta oss

Samfälligheten Spovens styrelse

Ordförande
Alexandra Reit
Stamkullevägen 265
0520-26 03 20, 073-512 54 32
Kassör
Christian Gebel
Sandhemsvägen 170
070-684 67 28
Sekreterare och informationsansvarig
Charlotta Eriksson
Stamkullevägen 237
0733-12 34 97
lotta79.eriksson@gmail.com
 
Områdesansvarig löpande underhåll
Staffan Olofsson
Stamkullevägen 345
0520 - 344 95, 070-521 84 44
stafan@telia.com
Revisor
Stefan Uvalic
Ljungvägen 26
070-311 24 47
Vice Revisor
Stefan Dunbrant
Stamkullevägen 297
070-150 60 90
Ledamot Ansvarig etapp 1
Mathias Peterson
Stamkullevägen 251
0727-290907
 
Ledamot Ansvarig etapp 2
Niklas Sundberg
Sandhemsvägen 130
073-9628870
nicke_sun@hotmail.com
Ledamot Ansvarig etapp 3
Henry Kangéthe
Stamkullevägen 363
070-204 36 58
 
Webbsida
Christian Eriksson
Stamkullevägen 237
0733-123497
 
Hyra gemensamhetslokalen
Carina Olsson
Stamkullevägen 371
0730 - 209 240